پارکینگ کشوئی

پارکینگ کشوئی مهندسی به راز مناسب جهت منازلی که دارای حیاط بوده و نیاز به پارکینگ اضافی دارند و همچنین ادارات خصوصی و دولتی می باشد. همچنین این سیستم جهت تبدیل استخر های بلا استفاده جهت جبران کمبود پارکینگ منازل قدیمی بسیار کاربرد دارد. مهندسی به راز طراح و مجری انواع پارکینگ های هوشمند بوده و کیفیت این سیستم ها را تضمین می کند.
star_rate
پارکینگ مکانیزه، پارکینگ کشویی، پارکینگ 3 طبقه، پارکینگ خانگی، افزایش پارکینگ

پارکینگ کشوئی

حداکثر استفاده از فضا

قیمت اقتصادی و به صرفه

استهلاک بسیار پائین

نصب و راه اندازی در یک روز

اجرا به صورت هیدرولیکی یا کششی

star_rate

3 واحدی دوبل

پارکینگ مکانیزه، پارکینگ کشویی، پارکینگ 3 طبقه، پارکینگ خانگی، افزایش پارکینگ

3 واحدی

پارکینگ مکانیزه، پارکینگ کشویی، پارکینگ 3 طبقه، پارکینگ خانگی، افزایش پارکینگ

2 واحدی

پارکینگ مکانیزه، پارکینگ کشویی، پارکینگ 3 طبقه، پارکینگ خانگی، افزایش پارکینگ
فهرست