مراحل طرح و اجراء

پارکینگ مکانیزه، پارکینگ کشویی، پارکینگ 3 طبقه، پارکینگ خانگی، افزایش پارکینگ

پیش طرح پارکینگ مکانیزه و آسانسور

مهندسی به راز طراحی اولیه را به صورت رایگان انجام می دهد

توافقات

با عقد قرار، مدت زمان طراحی و اجرا مشخص می گردد

تعهد تولید

با توجه به مدت زمان و بند های قرارداد، سیستم مورد سفارش تولید می گردد

نصب آسان با کاربری جذاب

حمل و نصب در کمترین زمان، با بیمه مسئولیت مدنی انجام می شود

گارانتی و وارانتی

مدت زمان گارانتی 6 ماه از زمان تحویل با وارانتی یک ساله می باشد

سرویس و نگهداری

پس از تحویل دائم سیستم، سرویس های دوره به صورت منظم انجام می گیرد

برخی از پروژه های نصب شده مهندسی به راز

0
پروژه در حال اجراء
0
پروژه اجراء شده
0
مشتری

مشتریان ما

فهرست