پارکینگ چرخشی

پارکینگ چرخشی مهندسی به راز که در دسته پارکینگ های هوشمند قرار می گیرد، مناسب جهت مراکز تجاری، مکان های عمومی و شرکت های دولتی، خصوصی و شرکت های بزرگ مواجه با کمبود پارکینگ بوده و در کمترین فضا بیشترین بازده را ارائه می دهد. این نوع پارکینگ های تمام اتوماتیک هوشمند با کاربری بدون اپراتور و با کمترین میزان استهلاک بسیار کارا بوده و با هزینه پائین قابل اجرا می باشد. مصرف برق این سیستم بالاتر از حد ایده آل بوده و باید در نظر گرفته شود.
star_rate

پارکینگ چرخشی

همکاری مشترک داخلی و خارجی

انواع خودرو سواری

فضای 8 تا 16 خودرو

موتور 5/5 تا 11 کیلووات

نصب و راه اندازی سریع

star_rate
فهرست