بالابر صنعتی

بالابر صنعتی مهندسی به راز مناسب جهت مغازه ها، بانک ها، دانشگاه ها و ادارات سطح شهر و کشور بوده و می تواند ابعادی مختلفی داشته باشد. همچنین ظرفیت این سیستم می تواند طبق نظر کارفرما تعیین گردد. تیم مهندسی شرکت پس از بازدید اقدام به طراحی این سیستم ها نموده و در اسرع وقت قابل اجرا می باشد. نصب این سیستم ها یک روزه انجام می شود. لازم به ذکر است استفاده انسان از این نوع بالابر ها ممنوع بوده و در صورت استفاده، عواقب بر عهده کارفرما می باشد.

star_rate
پارکینگ مکانیزه به راز، شرکت به راز، پارکینگ هوشمند، آسانسور، آسانسور هیدرولیکی

بالابر صنعتی

ظرفیت مفید: 250 / 450 / 3000 کیلوگرم

کورس حرکتی: تا 12 متر

چاله مورد نیاز: 30 سانتیمتر

ابعاد کفی: تا 300cm در 200cm

سرعت: 16cm/s تا 35cm/s

برق مورد نیاز: متناسب با نوع

star_rate
فهرست