آسانسور کششی

آسانسور کششی مهندسی به راز مناسب جهت استفاده در ساختمان های اداری، مسکونی و تجاری به صورت ترافیک کم و یا زیاد بر اساس نوع کاربری طراحی می گردد. پس از بازدید کارشناسان از محل پروژه و انتقال اطلاعات فنی به شرکت، تیم متخصص اقدام به طراحی و تهیه نقشه های آهن کشی و آسانسور نموده و به کارفرما ابلاغ می نماید. شرکت مهندسی به راز دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

star_rate
شرکت مهندسی به راز، پارکینگ مکانیزه به راز، شرکت به راز، پارکینگ هوشمند، آسانسور، آسانسور هیدرولیکی

آسانسور کششی

تیم تخصصی و مهندسی

گیرلس / موتور گیربکس

کابین با طراحی دلخواه

ظرفیت و سرعت دلخواه

دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور و انجام خدمات اخذ استاندارد

star_rate
فهرست