پارکینگ 2 طبقه

پارکینگ 2 طبقه راه حلی مناسب جهت منازل شخصی که نیاز به 2 برابر کردن فضای پارکینگ خود دارند می باشد. تیم تخصصی مهندسی به راز با بهره گیری از تکنولوژی و دانش فنی روز و پس از انجام بازدید های مربوطه از محل پروژه اقدام به طراحی سیستم بر اساس نیاز متقاضی نموده و پس از تست های فنی و طراحی کامپیوتری سیستم فوق، آن را در محل پروژه نصب می نماید.
star_rate

پارکینگ 2 طبقه

حداکثر استفاده از فضا

قیمت اقتصادی و به صرفه

استهلاک بسیار پائین

نصب و راه اندازی در یک روز

سیستم هیدرولیکی

star_rate
فهرست