پارکینگ پازلی

پارکینگ پازلی مهندسی به راز که در دسته پارکینگ پارکینگ هوشمند قرار می گیرد، مناسب جهت پاساژ های تجاری، مکان های عمومی و شرکت های دولتی، خصوصی و شرکت های بزرگ مواجه با کمبود پارکینگ بوده و در کمترین فضا بیشترین بازده را ارائه می دهد. این نوع پارکینگ های تمام هوشمند با کاربری بدون اپراتور و با کمترین میزان استهلاک بسیار کارا بوده و با هزینه پائین قابل اجرا می باشد.
star_rate

پارکینگ پازلی

همکاری مشترک داخلی و خارجی

قیمت اقتصادی و به صرفه

انواع خودرو سواری

موتور 2/2 تا 3/7 کیلووات

نصب و راه اندازی سریع

star_rate
فهرست