قیچی دوبل خودرو بر

قیچی دوبل خودرو بر مهندسی به راز بر مبنای طراحی منحصر به فرد ایتالیا، راه حلی مطمئن برای نمایشگاه های خودرو، موارد Expose و طول مسیر های بالا با ظاهری بسیار زیبا و حداقل صدا می باشد. این سیستم نیاز به ریل و آهن کشی نداشته و بسیار زیبا و شکیل می باشد. تیم متخصص مهندسی به راز طراح و تولید کننده انواع سیستم قیچی ماشین بر بوده و تجربه بسیار زیادی در این زمینه دارد.

star_rate
شرکت مهندسی به راز پیشرو در طراحی انواع پارکینگ مکانیزه، پارکینگ هوشمند، آسانسور، آسانسور هیدرولیکی

قیچی دوبل خودرو بر

ظرفیت مفید: 3000 کیلوگرم

کورس حرکتی: 7 متر

چاله مورد نیاز: 110 سانتیمتر

ابعاد چاله: 5/5 در 3 متر

برق مورد نیاز: 3 فاز

star_rate
فهرست