قیچی خودرو بر

قیچی خودرو بر مهندسی به راز بر مبنای طراحی منحصر به فرد ایتالیا، راه حلی مطمئن برای نمایشگاه های خودرو و موارد Expose با ظاهری بسیار زیبا و حداقل صدا می باشد. این سیستم نیاز به ریل و آهن کشی نداشته و بسیار زیبا و شکیل می باشد. تیم متخصص مهندسی به راز طراح و تولید کننده انواع سیستم قیچی ماشین بر بوده و تجربه بسیار زیادی در این زمینه دارد.

star_rate
آسانسور خودرو، آسانسور ماشین، قیچی ماشین بر، قیچی خودرو بر

قیچی خودرو بر

ظرفیت مفید: 3000 کیلوگرم

کورس حرکتی: 4/1 متر

چاله مورد نیاز: 60 سانتیمتر

ابعاد چاله: 5/5 در 2/7 متر

برق مورد نیاز: 3 فاز

star_rate
فهرست